Antalya Expo Center Yerle?im Plan? ve Otoparklar


ANFA? - Antalya Fuarc?l?k ??letme ve Yat?r?m A.?. taraf?ndan 1999 y?l?nda hizmete a??lan Antalya Expo Center Fuar ve Kongre Merkezi; 2016 y?l?nda ger?ekle?tirilen yenileme ?al??malar?n?n ard?ndan 20.000 m2’lik kullan?m alan?ndan %100 büyüyerek 40.000 m2 kapal? 20.000 m2 a??k olmak üzere toplam 60.000 m2’lik sergi alan?na ula?m??t?r. Büyüyen alan? ile birlikte Antalya Expo Center; organizasyon profilini geni?leterek, ?ok say?da genel ve ihtisas fuarlar?na ev sahipli?i yapmaya, fuarlar ve etkinlikleri tek ?at? alt?nda ger?ekle?tirmeye devam etmektedir.

Antalya Expo Center, fuar alan?na ek olarak 10 ila 1.000 ki?i aras?nda de?i?erek b?lünebilen 15 toplant? salonu ile kongre merkezi olarak hizmet vermektedir. Fuarlarla kongreleri e? zamanl? yapma imkan? sunan ANFA? salonlar?; kongre, konferans, seminer, panel, gala, lansman, defile, g?steri ve ?zel günleri unutulmaz k?lmaktad?r.

棋牌抢庄牛牛