1. <pre id="tnb5a"></pre>
   1. <object id="tnb5a"><nobr id="tnb5a"><samp id="tnb5a"></samp></nobr></object>

    1. Fuar 32. Uluslararas? Konaklama ve A??rlama Ekipmanlar? ?htisas Fuar?
     Organizat?r ANFA? Antalya Fuarc?l?k ??letme ve Yat?r?m A.?.
     Tarih 12 - 15 Ocak 2021 - Antalya Expo Center
     Yer Antalya Expo Center – Türkiye
     Hedeflenen Kat?l?mc? Say?s? 200 Firma, 1.500 Marka
     Fuar Alan? 20.000 m2
     Hedeflenen Ziyaret?i Say?s? 45.000 Profesyonel Ziyaret?i
     Ziyaret Saatleri 10.00-18.00
     Destekleyen Kurulu?lar

     T.C G?da Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl???
     T.C. Kültür ve Turizm Bakanl???
     KOSGEB - Kü?ük ve Orta ?l?ekli ??letmeleri Geli?tirme ve Destekleme ?daresi Ba?kanl???
     TOBB – Türkiye Odalar ve Borsalar Birli?i
     Antalya Valili?i, Antalya Büyük?ehir Belediyesi
     ATSO – Antalya Ticaret ve Sanayi Odas?
     Antalya Ticaret Borsas?
     BA?B – Bat? Akdeniz ?hracat??lar Birli?i
     BAKA - Bat? Akdeniz Kalk?nma Ajans?
     TESK - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar? Konfederasyonu
     TAFED – Türkiye A???lar Federasyonu
     TüROFED - Türkiye Otelciler Federasyonu
     AKTOB - Akdeniz Turistik Otelciler Ve ??letmeciler Birli?i
     ATAV - Antalya Tan?t?m Vakf?
     HOTED - Hotel Kat Hizmetleri E?itimi Ve Dekorasyonu Derne?i
     MARSAP - Marmara B?lge Sat?nalma Y?neticileri Platformu
     OSMED - Otel Sat?nalma Müdürleri Derne?i
     POYD - Profesyonel Otel Y?neticileri Derne?i
     TGYD - Tüm Gastronomi Y?neticileri Derne?i
     TUS?D - Endüstriyel Mutfak, ?ama??rhane Servis ve ?kram Ekipmanlar? Sanayicileri ve ??adamlar? Derne?i
     TüRSAD - Otel Sat?n Alma Y?neticileri Derne?i

     棋牌抢庄牛牛