Hava Yolu

255 ?ehirden 61 hava yolu ?irketi ile direkt u?u? imkan? bulunan Antalya Havaliman?, ANFA? Fuar merkezine 3 km uzakl?ktad?r. ?ehir trafi?ine girmeden rahatl?kla gidilebilen güzergah fuar alan?na ula??mda kolayl?k sa?lamaktad?r.

?ehirler Aras? Otobüs

Günde ortalama 20 binden fazla yolcuya hizmet veren Antalya Otogar?na 200 den fazla otobüs firmas? sefer düzenlemektedir. ?ehir i?i toplu ta??ma seferleri ile ?ehrin diledi?iniz noktas?na kolayl?kla ula??m sa?layabilirsiniz. Antalya Otogar?n?n ANFA? Fuar Merkezine uzakl??? 17 km'dir.

Tramvay

?ehir merkezinden saat ba?? hareket eden seferleri ile tramvay, sizi direkt olarak ANFA? Fuar Merkezine getirmede ula??m kolayl??? sa?lamaktad?r.

Taksi

ANFA? fuar alan?n?n merkezi konumu, ula??m?n?z? taksi ile kolayl?kla yapabilmenize olanak sa?lamaktad?r.

?ehir i?i Otobüsleri

?ehrin bulundu?unuz noktas?ndan diledi?iniz zamanda yolculuk edebilece?iniz otobüs hatlar?n? kullanarak, ANFA? Fuar Merkezine kolayl?kla ula??m sa?lanabilmektedir. ANFA? Fuar Merkezinin ?ehir merkezine uzakl??? 15 Km dir.

Kendi Arac?n?zla

?ehrin giri?indeki ana arterde yer alan konumu ve ?evre yoluna ba?lant?lar? ile ANFA? Fuar Merkezine kendi arac?n?zla rahatl?kla ula??m sa?layabilir, 1400 ara?l?k otopark?m?z sayesinde arac?n?z?n sorunsuz konumlanmas?n? sa?layabilirsiniz.
棋牌抢庄牛牛